SİNÜZİT TEDAVİSİ: ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

Sinüzit tedavisinde amaç; burun boşluğuna açılan tıkalı deliklerin açılması, iltihabın boşaltılması ve iltihabın kurutulması şeklindedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi ilaç tedavisiyle veya cerrahi tedaviyle sağlanabilir.

Sinüzit tedavisinde ilk tercih edilecek yöntem ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi, ameliyata göre daha az risklidir. Bu nedenle ilaç tedavisinden yarar görecek hastalara ameliyat uygulanmamalıdır. İlaç olarak uygun antibiyotikler; akıntıyı yumuşatıcı, solunum yolunu açıcı ve boşaltıcı ilaçlar kullanılır. Halk arasında acı kavun denilen ve içeriği belli olmayan bitkisel maddeler kullanılmamalıdır.

İlaçla düzelme şansı olmayan veya ilaç tedavisinden yarar görmeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Sinüzitin günümüzde bir çok cerrahi tedavi seçeneği olmasına karşın, en başarılı yöntem endoskopik sinüs cerrahisi olarak adlandırılan yöntemdir. Bu yöntem, endoskop adı verilen optik kamera sistemleri yardımıyla uygulanmaktadır.

Sinüzitte endoskopik tedavi, ilk kez 1986 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde Prof. Dr. Walter Messerklinger tarafından uygulanmıştır.
Prof. Dr. Halis Ünlü, 1990 yılında Graz Üniversitesi’nde endoskopik sinüs cerrahisini deneyimlemiş, Türkiye’de ilk kez Ankara Numune Hastanesi’nde uygulamış ve verdiği eğitimlerle tekniğin ülkemizde yaygın biçimde kullanılmasında öncü olmuştur.

Endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatları ortalama bir saat sürmekte olup hastalığın yaygınlığına bağlı olarak ameliyat süresi uzayıp kısalabilmektedir. Burunda mekanik engel oluşturarak sinüzit oluşumunu kolaylaştıran septum deviasyonu ve konka hipertrofisi gibi burnun tıkayıcı hastalıklarının da endoskopik sinüs cerrahisi ile aynı seansta tedavi edilmesi gerekir. Cerrahi müdahale günübirlik yapılabileceği gibi vakanın özelliğine göre kısa süreli hastanede yatırılarak da gerçekleştirilebilir.